Damper Gym

Automatic real time

health control by workout

Weightless training  Self control workout   About

  Визуализиране на физиологичните параметри по време на тренировка с Damper Gym™

1. Моторът на биомеханиката е сърцето. Пулсът в покой e около 70 удара в минута. За трениращия с Fit Expand Gym™ е добре да се поддържа около 100 и не е препоръчително да превишава 120. Тренираните хора в покой имат пулс около 60, а професионалните спортисти и по-нисък.  Жените са с малко по-висок пулс, а за бебетата и  децата в предучилищна възраст нормалният пулс е 80-100 в спокойно състояние. Кръвта разнася хранителните субстанции и необходимия кислород до всички клетки.

2. Количеството на доставяния кислород се следи, чрез показателя на насищането на кръвта с кислород. Степента на наситеността се нарича сатурация и се измерва в проценти, които следва да са над 95% когато човек е здрав. Тя най-много зависи от дишането, което е функция на силата на мускулите в горната част на тялото, за чиято тренировка се ползва  Damper Gym™.

3. Кислородът служи за оползотворяването на хранителните съставки в клетките. Този процес се нарича окисление на храната. Но тази храна следва да стигне до периферията на тялото, както и самия кислород с нея. Интензивността на достигането им до клетките се отчита и показва с перфузионния индекс (PI). PI e интегрален показател, който се измерва, чрез артериалното и венозното налягания на кръвта и самата хидравлична проходимост на сърдечно-съдовата система. Перфузията кратко се превежда като проходимост (течливост). Проходимостта на артериите и вените зависи и от други фактори, включително от храни и лекарства. За хора, когато не ползват лекарства, PI може да достигне до 20%. За PI няма строги норми и затова следва да се следи при мускулното натоварване с Damper Gym™ да не пада много - примерно под няколко процента. Интезивността на тренировката може да се променя, защото тренажорът Damper Gym™ лесно се регулирура и се приспособява. Не само за хора с различни силови възможности, но и за един и същ трениращ, но в различно физическо състояние по време на изпълнение на упражненията. Например, при превишаване на приемливите физиологични показатели, мускулното натовaрване може да се намалява, чрез регулировките на тренажора.

Подробна инструкция за настройките и самоконтрола при тренировка  може да изтеглите http://fitexpandgym.eu/fit_expand_gym_dot_eu.pdf

 

 

 * Много опасно е да се използва пружинен силов фитнес уред, тъй като неговият пружинен откат е много силен и лесно наранява, особено хора в след болнично състояние; пружината лесно прищипва и се чупи след продължителна употреба. Damper Gym ™ е многократно по-безопасен и не се поврежда във времето, поради патентованата система за лостово регулиране на съпротивлението на хидравличните / пневматичните му цилиндри. Затова няма никаква опасност от травми, независимо от силата и моментното състояние на трениращия.

 

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

HOME

   Bio-mechanical  control by exercises

It is planned that the exercises with Fit Expand Gym ™ will be monitored remotely by a specialist to monitor the basic physiological parameters of the trainee, such as heart rate, blood pressure, respiration, hemoglobin saturation with oxygen, etc .. These indicators are also on the display of our phone as shown in the videos. Exercises with the Damper Gym™ are performed in a sitting, lying and standing position. The weight of the exercises is designed to be easily adjusted according to the individual needs and physical abilities of the trainee. The videos here are shown a small part of the various fitness exercises with the newly patented Damper Gym™  at home and outdoors.  A summary of patent pending  Fit Expand Gym ™ can download HERE ! The construction of Damper Gym™ with corrosion-resistant steel pipes weighs several kilograms and fits in a sports bag. Fit Expand Gym is many times lighter when made of aluminum alloys.

 * Research shows it is very dangerous to use spring power twister, because its springback is violent,easy to hurt you; the spring in the middle will easily pinch youself;the spring is prone to break after prolonged use. Please throw away those spring power twister, try Damper Gym™ which is safer and more durable becasue of the patented lever adjustment system principle. There is no danger of the spring breaking, won’t rebound and hurt yourself !

HOME

© 2000 - 2021 Copyrights by George Tonchev  

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

The site is under reconstruction ...

 

http://www.free-counter-plus.com