Damper Gym

Automatic real time

health control by workout

 

  Фитнес тренажорите  DAMPER GYM ™ работят по новопатентованата био-механична технология DAMPER GYM ™, която  оптимално натоварва мускулни групи на тялото без никакви травмиращи тежести. Те са заместени от леки регулируеми пневматични амортисьори, които прогресивно натоварват най-важните мускули на тялото, поддържащи дишането и сърдечната дейност. Адаптират се, според различните нужди на всеки трениращ. DAMPER GYM ™ са леки и компактни лесно преносими тренажори, практични за всички на закрито и открито, в дома, в офиса, в хотела, на вилата и т.н..

Известно е, че недостигът на кислород в кръвта има крайно неблагориятно отражение на всички функции и органи на човешкото тяло. Белите ни дробове са единствените, които непрекъснато насищат кръвта ни с кислород. Тяхната ефективна функция изключително много зависи от гръдните мускули, чрез които пълноценно дишаме. И хората, които са здрави, но не спортуват редовно, следва да тренират горната част на тялото. Тя има приоритетно значение за пълноценно дишане. Това най-ефективно се прави с новопатентования фитнес уред Fit Expand Gym™. А обратната връзка, показваща степента на ефективност на тренировката, се постига със самоконтрол на основните физиологични показатели по време на упражненията.

 

 

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

   Most safe ever workout weight less equipment Damper Gym™ (patented 2021) operates by low pressure long life dampers that returns slowly. No matter your size, workout preferences, or available training space, these compact fitness equipment provide the rare combination of sturdiness and maneuverability. Our team has developed, tested and patented 2021 a family of these universal home trainers DAMPER GYM ™ for all.

It is known that the lack of oxygen in the blood has an extremely adverse effect on all functions and organs of the human body. Our lungs are the only ones that constantly saturate our blood with oxygen. Their effective function depends very much on the pectoral muscles, through which we breathe fully. The train of upper body is a priority for proper breathing. This is most effectively done with the newly patented Fit Expand Gym ™. And the feedback, showing the degree of effectiveness of the training, is achieved by self-control of our basic physiological indicators during the exercises.

 

© 2000 - 2021 Copyrights by George Tonchev  

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

The site is under reconstruction ...

 

http://www.free-counter-plus.com